ติดต่อ
ที่อยู่: 768 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี 11000

ชั่วโมงเปิด / ปิด

 
                                                                  ชั่วโมง: วันจันทร์              10.00 - 21.00 น.
 
วันอังคาร            10.00 - 21.00 น.

วันพุธ                 10.00 - 21.00 น.

วันพฤหัสบดี        10.00 - 21.00 น.

วันศุกร์               10.00 - 21.00 น.

วันเสาร์               10.00 - 21.00 น.

วันอาทิตย์            10.00 - 21.00 น.
 
โทรศัพท์: 02 526 5074

facebook:River Plaza

ลิ้งค์ : https://www.facebook.com/RiverPlaza.Majornon/